Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 7 juni

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
Jesaja 6 vers 3

In Rusland stond een 18-jarige man voor de rechter. Hij werd ervan beschuldigd dat hij zijn eigen zus had gedood. Hij zat in een kooi. Onder toeziend oog van bewakers klom hij op z’n bankje, duwde enkele platen van het systeemplafond weg en probeerde zo te ontkomen. Alleen zijn benen waren nog zichtbaar. Daar gingen enkele bewakers aan hangen. Hij kon niet verder. Na anderhalve minuut kwam de rest van zijn lichaam weer tevoorschijn. – Zo’n vluchtpoging wordt vaak opgevat als een toegeven van schuld. Als je niets gedaan hebt, hoef je voor een eerlijke rechter toch niet te vluchten?

De hemelse Rechter is strikt rechtvaardig. Geen mens hoeft bang te zijn dat Hij iemand een onterechte straf oplegt. Maar evengoed hoeft niemand te hopen dat God ook maar één enkele zonde over het hoofd of door de vingers ziet. Elke zonde moet geoordeeld worden, omdat Hij heilig is.

Een groot deel van alle bedreven zonden hééft God al geoordeeld: alle die de Heere Jezus aan het kruis op Zich nam. Dus de zonden van allen die in Hem zouden geloven en voor God zouden buigen.