Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 31 oktober

Zij [=Maria] baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 7

Wat zal het voor Jozef en Maria zijn geweest dat zij in Bethlehem geen onderdak vonden! De herberg was overvol. Er was voor hen, er was voor de Zoon van God geen plaats. De geboorte van de Heiland liet een beeld zien van grote zwakheid en armoede. Anderzijds werd die dag de grootheid en macht van Gods genade bekend als nooit tevoren. De Zoon kwam in een wereld waarvan Hij wist dat zij Hem niet wilde hebben!

Deze afwijzing vond haar gruwelijk hoogtepunt op Golgotha. Daar waagden mensen het hun hand tegen hun eigen Schepper op te heffen en Hem te kruisigen. Tot op vandaag geldt Hij op aarde als de Verachte, de Verworpene en Gekruisigde. De wereld kent Hem niet anders.

Wij die onze knieën voor Hem hebben gebogen, hebben Hem lief. Wij die Hem als onze Verlosser hebben aangenomen, zien Hem als het stralende Middelpunt, zowel van de hemel als van onze harten. Hij is alle huldiging eeuwig waard. Op aarde mogen we daar al mee beginnen.

 

Het dagboek bestellen?