Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 30 oktober

Ze brachten een dove bij Hem, die moeilijk sprak, en smeekten Hem dat Hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en na gespuwd te hebben, raakte Hij zijn tong aan. En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend!
Markus 7 vers 32 tot en met 34

De marinestad Den Helder is in de oorlogsjaren heel wat keren gebombardeerd. Op 30 oktober 1940 was het weer raak. In de Sluisdijkstraat kwamen de bommen naar beneden. Lien Lugtenburg dankte God ervoor. De dove vrouw voelde door de hevige luchtdruk in haar hoofd iets ‘knappen’ en kon voor het eerst sinds vele jaren gewoon weer horen!

De Heere Jezus genas vele zieken, ook doven. Voor Zijn macht is niets te groot – ook niets te klein.

Hoe belangrijk is het dat we geopende oren hebben om het Woord van God te horen! Niet alleen is het nodig om steeds weer aandachtig de Bijbel te lezen en daarover na te denken, maar ook om Hem te bidden om de leiding in ons leven.

Als iemand in oprechtheid naar Gods wil vraagt, zal Hij die laten weten. Dat is een gezegend leven!

 

Het dagboek bestellen?