Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 29 oktober

U moet heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.
Deuteronomium 8 vers 2

Waarom moeten we ná onze bekering nog vaak een lang en moeilijk leven op aarde leiden? Waarom neemt God ons niet direct in de hemel op?

Aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël geeft God ons daar in de Bijbel een duidelijk antwoord op. De woestijnreis is met ons leven te vergelijken. God gebruikte die jaren om aan het licht te brengen wat er in de harten van de Israëlieten was. Zo maakt onze levensweg duidelijk wat er in óns hart is. Dat is heilzaam voor ons. We hadden waarschijnlijk niet geweten hoe ongeduldig we bijvoorbeeld zijn, als er niet een beproeving van onze volharding in ons leven was gekomen.

Tijdens onze levensreis openbaart God ons ook wat er in Zíjn hart is. Door ervaringen mogen we Hem beter leren kennen. Dat zijn ervaringen die we in de hemel nooit kunnen opdoen, omdat daar geen beproevingen meer zijn!

 

Het dagboek bestellen?