Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 31 januari

Met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
Hebreeën 10 vers 14

Vlak voor Zijn sterven aan het kruis riep de Heere Jezus uit: “Het is volbracht!” Wij moeten dat in het Nederlands met drie woorden zeggen, maar in de Griekse grondtekst staat daarvoor slechts één enkel woord: ‘tetelestai’.

Ditzelfde woord is ook ontdekt op oude ontvangstbevestigingen van bijvoorbeeld de betaling van de belasting. Het woord heeft dan ook dezelfde betekenis als bij ons het woord ‘voldaan’ dat wij op een betaalde rekening schrijven.

Ja, door Zijn verlossingswerk op het kruis heeft de Heere Jezus onze rekening aan God betaald. De schuld van ieder die gelooft, is weggedaan. De Heiland heeft daar de oneindig hoge prijs voor onze verlossing betaald. Die geldt voor altijd. Betaald is betaald. Niets minder dan Zijn leven en Zijn bloed moest Hij daarvoor geven.

Het is volbracht! –
God wilde aan zondaars denken
om hun Zijn liefde en eeuwig heil te schenken.
Het werk dat hun dit heil heeft aangebracht,
dat is volbracht – dat is volbracht!

 

Het dagboek bestellen?