Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 1 februari

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.
1 Johannes 3 vers 16

Begin februari vorig jaar werd in het oosten van Turkije een bus door een lawine bedolven onder de sneeuw. Burgers en leden van de militaire politie groeven de bus uit. Acht mensen kwamen er levend uit, vijf waren omgekomen. Er kwam een tweede lawine overheen. Die kostte 33 van de helpers het leven.

Zouden ze ook te hulp zijn geschoten als ze de afloop van tevoren hadden geweten?

De Heere Jezus wist wel alles van tevoren. Hij is immers de Zoon van God. Hij kwam op aarde om ons mensen te helpen. Dat kostte Hem niet alleen ‘per ongeluk’ het leven, maar diezelfde mensen hebben Hem gekruisigd!

Het is eigenlijk niet te snappen: terwijl Hij hun alleen maar goed had gedaan en hun het heil en eeuwig geluk aanbood, hebben de mensen Hem gehaat en gedood. We weten: juist door dat kruis zijn onze zonden voor eeuwig weggedaan. Zijn vreselijke dood werd voor ons de grondslag van onze gelukzaligheid. Wetend dat Hij dat moest ondergaan, kwam Hij tot ons!

 

Het dagboek bestellen?