Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 2 februari

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17 vers 30 en 31

Nederlanders maken van hun hart geen moordkuil. Ze bespreken de intiemste en schokkendste onderwerpen met de meeste vanzelfsprekendheid van de wereld. Dat vinden ze niet ongewoner of gênanter dan een praatje over het weer. Ze maken daarom een botte indruk, maar zelf noemen ze het ‘openheid’. Op die karaktertrek zijn ze over het algemeen erg trots! – Dat is de mening van buitenlanders over ons, bewoners van de Lage Landen.

De Bijbel zou ons daarom erg moeten aanspreken, want God windt er geen doekjes om als Hij de mensen aanspreekt. Hij gaat recht op de man af en gebruikt geen moeilijke woorden. Hij zegt dat de mensen zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft vastgesteld waarop Jezus Christus rechtvaardig zal oordelen. – Is dat niet duidelijke taal?

 

Het dagboek bestellen?