Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 3 februari

Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
Openbaring 20 vers 15

Op de Rijn bij Duisburg voer in februari 2019 een Nederlands vrachtschip. In de machinekamer brak brand uit. De twee opvarenden legden het schip direct voor anker. De Duitse brandweer en waterpolitie konden hen van boord halen. Het lukte om met twee blusboten het vuur te doven. Met de lading, 1.000 ton kolen, gebeurde niets.

Het liep deze keer met een sisser af. Hoeveel keren heeft het vuur al mensenlevens gekost? Het is een gruwelijke dood. Ze zeggen wel: dat wens je je ergste vijand niet toe.

God wil alle mensen de vuurzee besparen, hoewel ze heel vijandig tegen Hem zijn. Ze zijn tegen Hem in opstand gekomen. Ze hebben tegen Hem gezondigd. Ze hebben zelfs Zijn eigen Zoon aan het kruis geslagen.

Toch wenst God niet dat er ook maar één mens verloren gaat en in de eeuwige vuurpoel belandt. Hij wil hen juist allen redden en tot Zijn kinderen maken. Dan kunnen ze de hemel binnengaan. Wie laat zich redden door God de Heiland?

 

Het dagboek bestellen?