Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 3 januari

HEERE, waarom verstoot U mijn ziel? Waarom verbergt U Uw aangezicht voor mij?
Psalm 88 vers 15

Aan de drie discipelen die de Heere Jezus in de hof Gethsémané had meegenomen, vroeg Hij: “Hoe kunt u slapen!” (Lukas 22 vers 46). Wat een verdriet voor de Meester hen slapend aan te treffen, toen Hij zo’n zware strijd had!

Gewapende mannen kwamen om Hem gevangen te nemen. Judas wees Hem door een kus aan. Hij vroeg hem: “Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus?” (vers 48). Dit liefdevolle woord had de verrader toch tot inkeer moeten brengen!

De Joodse leiders zochten naar een aanklacht om tegen Hem te kunnen inbrengen, maar ze vonden er geen. Toch sloeg één van de dienaars Hem in het gezicht. De Heere Jezus vroeg hem: “Waarom slaat u Mij dan?” (Johannes 18 vers 23). Een mens die zonder oorzaak de Zoon van God, zijn Schepper, sloeg!

De moeilijkste vraag werd op Golgotha gesteld: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Markus 15 vers 34). Wat een zielennood wordt daardoor openbaar, toen Hij voor onze zonden het oordeel van God onderging!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage