Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 28 november

Het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd.
Lukas 23 vers 44 en 45

De Heere Jezus is de Man van smarten. Dat was Hij in de hemel nog niet. Hij is het op aarde geworden, door alles wat Zijn eigen schepselen Hem hebben aangedaan. Ten slotte nagelden de mensen Hem aan het kruis.

Zelfs nu nog bespotten en honen ze Hem. Dan vindt er een enorme verandering plaats. Het wordt donker. Het lijden van de kant van de mens verdwijnt volledig naar de achtergrond. In drie uren van duisternis lijdt Hij als het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt.

Waarom schijnt de zon op het midden van de dag niet meer? Waarom wil de hemel als het ware niet toekijken? Het gaat om een zaak tussen de Mens Christus en God alleen. Hoe zal de schepping de diepten van het lijden waarin Christus afdaalt, kunnen zien? De duisternis bedekt het.

Ons mensen past het eerbiedig op een afstand te blijven. Wij zullen nooit kunnen doorgronden wat in de ziel van de Heere Jezus omging.

 

Het dagboek bestellen?