Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 29 november

Christus Jezus (…) Hij is onze vrede.
Efeze 2 vers 13 en 14

In Nijmegen ligt in het centrum Plein 1944. Dat dankt niet alleen zijn naam aan de oorlog, maar ook zijn bestaan. Op 22 februari van dat jaar werd de stad gebombardeerd door veertien Amerikaanse bommenwerpers. Het was een vergissing; ze dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen. Waar in de oude binnenstad drie straten liepen, ontstond een lege vlakte. Er vielen bijna achthonderd doden.

Oorlogen hebben onvoorstelbaar leed aangericht – en de mensen stoppen er maar niet mee! Als ergens een einde aan een oorlog wordt gemaakt, breken op twee andere plekken nieuwe oorlogen uit.

Waar is vrede? Alleen bij de Heere Jezus Christus!

Hij hééft niet alleen vrede, maar ís vrede. In de dagtekst gaat het erom dat Hij de vijandschap tussen de Jood en de heiden heeft weggedaan. Allen die in Hem geloven, zijn door Hem één gemaakt: zij die uit het Jodendom stammen, en zij die van de andere volken zijn.

Christus heeft bovenal vrede gemaakt tussen de vijandige zondaar en God de Schepper.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage