Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 30 november

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Filippi 4 vers 4

Wie in voorarrest zit en nog niet weet wat het oordeel van de rechtbank zal zijn, heeft weinig reden om blij te zijn. Paulus zat in afwachting van zijn vonnis in de cel. Zijn vooruitzichten waren donker en somber. Hij moest er rekening mee houden dat het afgelopen was. Hij schreef van achter de tralies verschillende Brieven, maar daarin was – opmerkelijk genoeg – niets van terneergeslagenheid te bespeuren. Juist het tegendeel was waar! Hij riep de mensen aan wie hij schreef, op om blij te zijn. “Verblijd u altijd in de Heere!”

De apostel bezat een kracht die hem in staat stelde om zelfs in de beroerdste omstandigheden opgewekt en van harte vrolijk te zijn. Deze kracht is een Persoon. Het is de Heere Jezus!

Hij is Gods eeuwige Zoon, maar werd Mens om het door Zijn offerdood aan het kruis mogelijk te maken dat mensen van hun zonden verlost werden. Is er een grotere liefde denkbaar?

Wie Hem leert kennen en aan Hem denkt, heeft alle reden om altijd blij en gelukkig te zijn. “Verblijd u altijd in de Heere!”

 

Het dagboek bestellen?