Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 1 december

De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.
2 Kronieken 30 vers 9

Een jaar geleden reed een 63-jarige vrouw door Duitsland. Ze kreeg een niesbui en verloor de macht over het stuur. Pardoes reed ze een huis binnen. Zij en haar passagier raakten gelukkig enkel lichtgewond. Het huis was zwaar beschadigd. De brandweer moest de auto eruit takelen.

Een klein verschijnsel kan grote gevolgen hebben. In het leven van elk mens komt een korte vraag op. Het antwoord daarop heeft gevolgen die enorm ver strekken. Het bepaalt zelfs onze eeuwige toekomst. De vraag is of we aannemen dat we zondige mensen zijn, en of we geloven dat de Heere Jezus voor onze zonden gestorven is. Het antwoord daarop is strikt persoonlijk.

Kiezen we ervoor om onze zonden te belijden en de Heere Jezus als onze Verlosser aan te nemen? Dan zal God Zich niet van ons afwenden, maar ons aannemen. Dat leidt tot het eeuwige leven. Onze eindbestemming wordt dan de hemel. Het gevolg van het afwijzen van Christus is het eeuwige verderf. Dan is de hel de eindbestemming. – Waar kiezen we voor?

 

Het dagboek bestellen?