Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 27 november

Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
Psalm 107 vers 30

Kijkduin is de bekende badplaats bij Den Haag, sinds 1923 onderdeel van de gemeente Den Haag. Het fort Kijkduin ligt echter op het voormalige Waddeneiland Huisduinen, horend bij de gemeente Den Helder. Daar staat ook de vuurtoren de Lange Jaap. Officieel heet die ook Kijkduin, maar alleen Rijkswaterstaat gebruikt die naam. Met een lengte van 55,5 meter is het de hoogste gietijzeren toren van Europa. In 1877 gebouwd, is het lichtbaken voor talloze zeelieden van groot belang geweest. – Je wilt op zee toch weten waar je zit en waar de veilige haven is?

Wat is de ‘haven van onze wens’ waar God ons zal brengen? Anders gezegd: Waar willen we de eeuwigheid doorbrengen?

Er zijn uiteindelijk maar twee havens. Elk mens komt in één van die twee aan. Die havens zijn de hel en de hemel. Niemand zal toch serieus zeggen dat de hel de haven van zijn wens is? We verlangen ernaar in de hemel aan te komen. Nu, het lichtbaken van God wijst de weg: het geloof in de Heere Jezus. Wie Hem als Zaligmaker aanneemt, zal veilig in de hemel komen!

 

Het dagboek bestellen?