Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 26 november

Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië. 
Markus 11 vers 11

Op een ezelsveulen rijdend, was de Heere Jezus als de beloofde Koning de stad Jeruzalem binnengereden. Zijn volk wees Hem echter af. Het huis van Zijn Vader, de tempel, hadden ze tot een rovershol gemaakt. Hij verliet de stad en ging naar Bethanië.

Daar was Hij eerder de Gast geweest van Maria die ook aan Zijn voeten zat en luisterde, van Martha die Hem diende, en van Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt.

Enkele dagen voor Zijn kruisiging kwam Hij er weer, nu als Gast in het huis van Simon die Hij van z’n melaatsheid had genezen. Daar kwam Maria en zalfde Hem met een uiterst kostbare balsem met het oog op Zijn begrafenis. Zo bracht ze haar hele waardering en genegenheid voor Hem tot uitdrukking.

Bethanië was ook de plaats vanwaar Hij de aarde verliet. Zegenend voer Hij op naar de hemel en verliet Hij de Zijnen. Spoedig komt Hij terug en zal ons zegenend de hemel binnenleiden.

 

Het dagboek bestellen?