Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 25 november

Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
2 Korinthe 5 vers 10

Drie partijen bundelden hun krachten: de ABN Amro, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze ontwikkelden een methode om automatisch bankgegevens te doorzoeken. Zo moeten verdachte omstandigheden zoals mensenhandel aan het licht komen. De eerste resultaten waren veelbelovend.

Alle ongerechtigheid moet toch op tafel komen? Ja? Ook al onze eigen zonden? Al die ‘kleintjes’ die we zo graag wegstoppen? Alles zál openbaar worden. Ieder mens komt voor Christus’ rechterstoel te staan. Dan toont Hij ieder z’n hele leven, alles wat hij deed, zei en dacht. De Heere Jezus laat hem dan weten hoe Híj daarover denkt.

Dat moet toch vreselijk zijn! Wat zullen we ons schamen! Het zal ook als uitwerking hebben dat onze bewondering voor Hem enorm groot zal worden. ‘Hebt U mij die van nature zó slecht is, zo oneindig liefgehad dat U voor mij in de dood bent gegaan?’ We zullen Hem daarvoor dan eeuwig danken.

 

Het dagboek bestellen?