Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 26 september

Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan.
Johannes 19 vers 5

Het is volkomen waar dat mensen de Heere Jezus afwezen en aan het kruis nagelden. Zíj hebben Hem vermoord. Anderzijds ging Hij heel bewust Zélf deze weg, omdat Hij de wil van God wenste te vervullen. Hij wist alles wat over Hem zou komen, en Hij deinsde er niet voor terug. Hij werd niet overrompeld of verrast door wat er in die laatste nacht voor het kruis gebeurde, maar had alles in de hand.

Hij liet Zich gevangennemen; anders had geen enkele macht Hem kunnen binden. Hij liet Zich verhoren en geselen; als Hij dat niet had toegestaan, waren Zijn vijanden ter plekke neergestort. Hij werd bespot en de mensenmenigte schreeuwde als een uitzinnige om Zijn dood. Hij stond daar, met een kroon van doornen op Zijn hoofd gedrukt en met een oude soldatenmantel om Zijn schouders geworpen.

Hij liet Zich aan het kruis nagelen en gaf als Schepper en Onderhouder van alle dingen Zelf de Romeinse soldaten de kracht om de hamer te hanteren, en de spijkers en het hout de kracht om Hem te dragen. Hij ging Zélf, vrijwillig, in de dood. Hij legde Zijn leven af, verheerlijkte God en verloste ons.

 

Het dagboek bestellen?