Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 27 september

Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van elimelech, en zijn naam was Boaz (…) Zo nam Boaz ruth en zij werd hem tot vrouw.
Ruth 2 vers 1 en 4 vers 13

Haridwar is een plaats in India, hoog in het noorden, tegen de grens met Nepal aan. Daar overleed in de herfst van 2019 een 40-jarige man. Hij had zichzelf vergiftigd. In de dagen erna meldden zeven vrouwen zich bij de politie. Ze beweerden stuk voor stuk dat ze zijn echtgenote waren, maar ze kenden elkaar niet. Het was, op z’n zachtst gezegd, wat merkwaardig. Was hij misschien erg rijk geweest?

Boaz was een schatrijke Israëliet uit Bethlehem; Ruth was een straatarme weduwe uit Moab. Boaz trouwde haar; zo deelde Ruth in zijn grote rijkdom.

De Heere Jezus is de Zoon van God, de Schepper en Erfgenaam van alle dingen. Wij zijn arme zondaars en staan diep in de schuld. Wat kunnen we dankbaar zijn: Christus heeft Zich ons lot aangetrokken! Uit liefde tot ons ging Hij in de dood. Hij heeft ons aan Zichzelf verbonden. We zijn Zijn eigendom geworden. Hij deelt Zijn schatten met ons. Wat zijn we zo onnoemelijk rijk geworden! Híj betaalde daarvoor de prijs: Hij stortte op Golgotha Zijn kostbare bloed.

 

Het dagboek bestellen?