Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 28 september

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 7 vers 25

De apostel Paulus was een dankbare christen. En dat was niet, omdat het hem zo voor de wind ging. Het was, omdat hij in alles Gods leiding zag en geen moment twijfelde aan Zijn liefde en goedheid.

Een dankbare christen is een gelukkige christen. Hij leeft in het besef dat alles wat hij heeft en is, alleen van God komt. Hij neemt het uit Zijn hand aan.

Een dankbare christen is een lofprijzende christen. Iedere dag denkt hij aan het verlossingswerk dat zijn Heiland op het kruis volbracht. Zijn liefde staat hem voor ogen en drukt een stempel op zijn leven.

Een dankbare christen is een zegen voor anderen, omdat hij hen aanspoort om ook dankbaar te zijn.

Een dankbare christen is een levende getuige voor zijn Meester. Allen die met hem in aanraking komen, kunnen merken dat hij werkelijk gelukkig is. Dat trekt anderen aan.

Een dankbare christen wordt ook in moeilijke tijden niet moedeloos. Hij voelt de problemen wel, maar hij ziet daarin de hand van Zijn liefhebbende Vader en kan daarom toch nog danken.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage