Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 25 september

De wegen van een man zijn vóór de ogen van de HEERE, Hij weegt al zijn sporen.
Spreuken 5 vers 21

Bij de politie kwam een melding binnen: op een verkeersheuvel waren twee zuilen omvergereden. De dader was in geen velden of wegen te bekennen. Door de aanrijding was de auto echter olie begonnen te lekken. De agenten hoefden het spoor maar te volgen. Een paar kilometer verderop stond de beschadigde wagen geparkeerd.

Zo’n oliespoor heeft God niet nodig. Hij is Ooggetuige van alles wat we doen en zeggen. Ja, Hij kent zelfs al onze gedachten en weet wat op de bodem van ons hart leeft. Hij kent ons beter dan we onszelf kennen.

Is het dan niet onbegrijpelijk dat Zijn liefde naar ons is uitgegaan? Dat God ernaar verlangde ons als Zijn kinderen te hebben? Dat Hij ons tot in eeuwigheid bij Zich wenst?

Inderdaad, dat kan alleen, omdat God Zelf liefde is. Daarvoor zullen we Hem prijzen. Bovenal, omdat Hij in Zijn liefde zelfs Zijn enige Zoon heeft overgegeven in de dood. Meer kon Hij niet geven. Als God ons zó liefheeft en zoveel voor ons heeft gedaan, willen we ons dan niet geheel aan Hem toewijden?

 

Het dagboek bestellen?