Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 26 december

Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.
Lukas 22 vers 44

Wie kan deze strijd begrijpen die de Heere Jezus in Gethsémané heeft uitgevochten? Hij was daar alleen, in gebed met Zijn Vader. Een aantal meters bij Hem vandaan lagen Zijn discipelen. Zij sliepen. De strijd van hun Meester ging aan hen voorbij.

Het was een zware worsteling die de zweetdruppels van de Heere Jezus zo groot liet worden als druppels bloed. Het vreselijke oordeel dat Hem, de Reine, op het kruis zou treffen, was dichtbij gekomen. Kon Hij ernaar verlangen met de schuld van anderen beladen en door God verlaten te worden? Kon Hij wensen tot zonde gemaakt te worden, Hij, de Zondeloze?

Voelen we er iets van hoe vreselijk deze strijd voor Hem moet zijn geweest? De beker van Gods toorn over de zonde was tot de rand gevuld. Hij wist dat Hij die nu moest drinken, want Zijn Vader bood Hem die aan.

Niets kon Hem afbrengen van de gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Niet Zíjn wil, maar die van Zijn Vader moest gebeuren. Het was Zijn spijze de wil van Zijn Vader te doen.

 

Het dagboek bestellen?