Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 27 december

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53 vers 5

Een man liep het politiebureau in Arnhem-Noord binnen. Hij droeg een gestreept boevenpak. Ook had hij nog twee draagtassen met kleding bij zich. Hij kwam zichzelf aangeven. Hij moest nog een celstraf van bijna vier jaar uitzitten, 1429 dagen, om precies te zijn.

Straf moet gedragen worden. De hemelse Rechter kan geen zonden door de vingers zien. Hij is heilig en volkomen rechtvaardig. Wat kunnen we er daarom dankbaar voor zijn dat Hij in Zijn grote liefde voor een oplossing voor het zondeprobleem heeft gezorgd! Anders zouden letterlijk alle mensen eeuwig verloren zijn geweest. U en ik niet minder dan alle anderen.

God heeft de straf over onze zonden opgelegd aan Zijn eigen Zoon. De Heere Jezus nam alles op Zich. Wie nu tot Hem zijn toevlucht neemt, mag weten dat al zijn zonden vergeven zijn. Inderdaad, de straf over onze zonden moest gedragen worden, maar Christus droeg ze in onze plaats! Daarvoor zullen we Hem tot in alle eeuwigheid danken en prijzen.

 

Het dagboek bestellen?