Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 28 december

Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf.
Johannes 10 vers 17 en 18

Gods Zoon was van eeuwigheid af in de schoot van de Vader. Hij was daar voor Hem een bron van vreugde. Dat geeft de innige verhouding met de Vader aan.

Met wat voor vreugde de Vader naar Hem heeft gekeken toen Hij als Mens op aarde leefde, gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Elke uitspraak, daad en stap van de Zoon was voor de Vader een nieuwe aanleiding om Hem lief te hebben.

Gods liefde tot verloren mensen was ook in het hart van de Zoon. Om hen van het eeuwige verderf te redden, moesten de zonden worden uitgedelgd. Alleen de Heere Jezus was daartoe in staat. Dat Hij vrijwillig Zijn leven aflegde, terwijl niemand dat van Hem kon afnemen, was opnieuw een – en een heel bijzonder! – motief voor de Vader om Zijn Zoon lief te hebben.

De Vader had Hem dit gebod gegeven om macht te hebben Zijn leven af te leggen en het weer te nemen. En de Zoon besloot om in de dood te gaan, zodat God geëerd en wij verlost werden.

Wat een Heiland!

 

Het dagboek bestellen?