Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 25 juli

De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?
Johannes 18 vers 11

De Heere Jezus Christus moest een drinkbeker drinken die een verschrikking was. Het was de drinkbeker die gevuld was met het oordeel van God over ónze zonden. In de hof op de Olijfberg gaf de Vader Zijn Zoon de opdracht om Zich gevangen te laten nemen en Zich te laten verhoren en kruisigen, ja, om aan het kruis het oordeel over de zonden te ondergaan. Daar reikte de Vader Zijn Zoon die drinkbeker aan.

De Heere Jezus dronk die beker toen Hij aan het kruis hing en er drie uren lang een diepe duisternis over de aarde lag. Tot aan de laatste druppel heeft Hij die gedronken, totdat Hij kon uitroepen dat alles was volbracht.

Inderdaad, alles wat gedaan moest worden om God te verheerlijken en ons te verlossen, ís gedaan. We kunnen er niets aan toevoegen; dat hoeft ook niet. We mogen onze Heiland danken dat Híj het volbracht.

Het was de wil van Zijn Vader dat Hij dat werk zou doen. Daarom bestond er voor Hem geen andere mogelijkheid, want Hij wilde Zijn Vader behagen, wat het Hem ook zou kosten.

Geplaatst op Categorieën Homepage