Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 25 april

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. en zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven (…) De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Lukas 1 vers 30, 31 en 35

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan: de Heere Jezus is werkelijk en volkomen God, van eeuwigheid af. Het is net zo duidelijk en belangrijk: Hij werd werkelijk en volkomen Mens. Tegelijkertijd bleef Hij God. Hij is God én Mens, in één Persoon. Tot in eeuwigheid zal dat zo zijn. Te begrijpen valt dat niet. Dat hóeft ook niet. We mogen het eenvoudig geloven.

Het was nodig dat Hij Mens werd. Want mensen hadden gezondigd. Daardoor was God van Zijn eer beroofd en waren wij verloren. Daarom moest een Mens alles herstellen.

Die alles zou herstellen, moest niet alleen een Mens zijn, maar ook een reine en heilige Mens. Want alleen iemand die zonder zonde is, kan de zonden van anderen op zich nemen. Nu, zo’n mens was er niet. Daarom werd de Zoon van God Mens, om dat werk te kunnen volbrengen.