Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 24 januari

Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
Jesaja 53 vers 10

Geen mens heeft zoveel geleden als de Heere Jezus. In Zijn mond kunnen we ook het woord leggen dat door Gods aardse volk Israël wordt uitgesproken: “Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed” (Klaagliederen 1 vers 12).

Mensen hebben Hem onnoemelijk veel leed aangedaan. Hun slechtheid en ruwheid had niet nóg erger kunnen zijn. Ze hadden echter geen hand tegen Hem kunnen opheffen als God het niet had toegestaan. Ja, en op het kruis voegde Godzelf aan al het lijden nog iets anders toe. Dat was het bitterste. Al het andere viel daarmee vergeleken in het niet: God wendde Zich van Zijn Zoon af!

God heeft Zijn geliefde Zoon op zo’n wijze laten lijden dat Hij het na die drie uren uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Het probleem van de zonde kon niet door een machtwoord worden opgelost. Daarmee nam Gods heiligheid geen genoegen. Het oordeel moest worden gedragen: de dood.

Onpeilbaar diep was Zijn lijden daarvoor.

 

Het dagboek bestellen?