Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 18 juli

Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam!
Johannes 12 vers 27 en 28

Nooit heeft de Heere Jezus Zijn eigen eer gezocht. Het ging Hem altijd om de eer van God. Hoe hoog de prijs ook was, Hij wilde Hem gehoorzamen. Al moest Hij daarvoor in de dood gaan. En inderdaad: dat moest!

Alleen door de dood kon God volledig worden verheerlijkt. Door de zonde van ons mensen was Zijn eer bezoedeld. Slechts de dood van een Onschuldige kon dat goedmaken. Alleen door de dood van Zijn Zoon kon Gods gerechtigheid én Zijn liefde onaanvechtbaar aan het licht worden gebracht.

Wat betekende deze dood voor de Heere Jezus? Hij was het Leven. De dood ingaan, dat was voor Hem iets vreselijks. Maar Zijn doel was: “Vader, verheerlijk Uw Naam!” Geen prijs was Hem daarvoor te hoog.

De volkomen toewijding van de Heere Jezus aan Zijn Vader en Zijn volkomen zelfverloochening zijn onderwerpen waarover we nooit uitgedacht zullen raken. Tot in eeuwigheid zullen ze ons stof leveren om Hem te prijzen en te aanbidden!