Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 19 juli

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 3 vers 36

Op 19 juli 2019 was Geertje Kuijntjes jarig: ze werd 114 jaar. Daarmee was ze, zover bekend, de tweede Nederlander ooit die deze leeftijd bereikte. Aan het einde van dat jaar, op 24 december, overleed zij. Haar hele lange leven woonde zij in Gorinchem. – Voor wie het eeuwige leven heeft, is die 114 jaar maar een zucht.

Het eeuwige leven is veel meer dan alleen maar eeuwig voortbestaan. Dat geldt immers ook voor hen die de Zoon van God ongehoorzaam zijn, die Hem niet als hun Heiland en Meester willen aanvaarden. Zij hebben het leven niet, maar zullen wel eeuwig voortbestaan. Gods toorn blijft immers op hen! Dit bestaan noemt de Bijbel echter juist ‘de tweede dood’.

Wie in de Zoon van God gelooft, ontvangt werkelijk het eeuwige leven. Hij wordt een kind van God en ontvangt Zijn natuur. Hij leert Christus kennen als zijn Verlosser en God als zijn Vader. Zo iemand is tot een hoogte verheven die duizelingwekkend is. Is het niet iets geweldigs een kind van God te zijn?!