Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 20 juli

Roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
Markus 15 vers 37

Wat op het kruis gebeurde, zullen we nooit volkomen kunnen begrijpen. Het gebeuren van Golgotha is zó geweldig en de gevolgen van de dood van de Heiland zijn zó vérstrekkend! Toch – en misschien wel: juist daarom – wil God dat we ons steeds weer met dat werk bezighouden. Daardoor zullen onze dankzegging en aanbidding nooit verstommen.

De Bijbel laat ons de dood van onze Verlosser onder drie verschillende gezichtspunten zien:

  • Het was Godzelf Die Zijn Zoon in het stof van de dood legde. Toen Hij met zonden beladen aan het kruis hing, moest God het oordeel over Hem uitstorten. Hij kon niets door de vingers zien.
  • Anderzijds zegt de Bijbel ons dat de Heere Jezus vrijwillig Zelf in de dood is gegaan. Hij was juist Mens geworden om het verzoeningswerk te kunnen volbrengen. Uit eigen macht legde Hij Zijn leven af.
  • Deze feiten veranderen er echter niets aan dat de mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat ze Hem naar het kruis hebben verwezen. De Vorst van het leven hebben zij gedood!