Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 18 april

Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.
Johannes 18 vers 7 en 8

De liefde van de Heere Jezus is ontroerend. Die wordt daarin zichtbaar dat Hij Zich gevangen liet nemen, terwijl Hij Zijn grote macht had laten zien door enkel het noemen van Zijn Naam: alle vijanden stortten voor Hem neer!

Zijn liefde wordt ook daarin zichtbaar dat Hij er zorg voor draagt dat Zijn discipelen vrij kunnen vertrekken. Hij probeert op geen enkele wijze Zíjn gevangenname te verhinderen, maar Hij pleit voor Zijn volgelingen, opdat zíj in vrijheid blijven.

De Heere Jezus Christus werd in Zijn hele leven op aarde door zelfverloochening gekenmerkt. Hij was niet uit op eigen voordeel. Hij stippelde niet Zelf Zijn weg uit, een weg die Hem het beste uitkwam. Hij spande Zich niet in voor eigen belangen. Nee, niets van dat alles!

Hij verlangde ernaar voor God te leven. Om de wil van Zijn Vader te doen. Hij zocht het beste voor ons mensen. En Hij was bereid daarvoor Zelf de hoogste prijs te betalen: Zijn bloed.