Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 19 april

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie.
Filippi 2 vers 9 en 10

Op 19 april 2019 kregen Marino en Gwenny uit het Vlaamse Staden hun negende kindje. Xale is het zusje van Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla en Leax. Negen kindernamen gevormd met slechts vier letters. De leerkrachten op school hebben het er soms wel wat moeilijk mee. De oudste, Alex, werd vernoemd. De tweede kreeg de naam Axel. Daarna werd het puzzelen, maar Marino en Gwenny zien nog steeds mogelijkheden.

Welke Naam is de bijzonderste? – Jezus! Toen de Zoon van God werd geboren, ontving Hij deze Naam. God had dat door een engel aan Jozef, de man van Maria, laten weten.

In onze dagtekst gaat het om de verhoging van de Heere Jezus aan de rechterhand van God, nadat Hij aan het kruis het verzoeningswerk had volbracht. Elke knie zal zich voor de Heere Jezus moeten buigen; elk mens zal Hem als de Heere en Meester erkennen. Straks gebeurt dat gedwongen. Nu mogen we dat vrijwillig doen. Daardoor redden we onze zielen!