Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 20 april

De HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis (…) Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
Jona 1 vers 17 en 2 vers 10

Walvissen leven aan de oppervlakte van alle oceanen en wereldzeeën. Ze worden enorm groot en zwaar. De Bijbel laat in het midden wat voor vis Jona inslokte, maar zegt alleen dat het een grote vis was.

In Mattheüs 12 spreekt de Heere Jezus Zelf over deze gebeurtenis. Wie dit dus in twijfel trekt, beweert daarmee tegelijk dat de Verlosser onwaarheid heeft gesproken!

De Heere Jezus vergelijkt Jona’s verblijf in de buik van de vis met de drie dagen die Hij Zelf in het graf zou zijn. Hij was toen eveneens onzichtbaar.

Zoals Jona op het droge werd uitgespuwd, is de Heere Jezus door God opgewekt uit de dood. Hij kwam uit het graf tevoorschijn! Hij overwon de dood en het graf.

Nu leeft Hij in de hemel. Ieder die Hem toebehoort, zal delen in die overwinning. We mogen ons verblijden in het eeuwige leven dat we hebben ontvangen en dat door de dood niet aangetast kan worden!