Gepost op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 21 april

Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!
Psalm 38 vers 22 en 23

De wegen in Ghana zijn niet al te geweldig. Daarom worden er sinds april 2019 zo’n 120 drones ingezet. Vanuit vier centrale plaatsen bevoorraden die 2000 ziekenhuizen door het hele land. Ze bezorgen bijvoorbeeld bloed, middelen tegen hondsdolheid en tegengif om slangenbeten te behandelen. Artsen doen een bestelling; in de meeste gevallen is de drone binnen een half uur ter plaatse. Haast is soms geboden – zeker als het om de eeuwigheid gaat!

Het grote punt waarom het gaat, is dit: waar we de eeuwigheid doorbrengen, wordt tijdens het leven op aarde beslist. Die keus is onherroepelijk. Er is na de dood geen ‘herkansing’, geen mogelijkheid om onze beslissing te veranderen.

Wie niet z’n toevlucht tot de Heere Jezus Christus neemt om van zijn zonden verlost te worden, belandt in de poel van vuur. Maar wie Hem als Zaligmaker aanneemt en God z’n zonden belijdt, krijgt de hemel als eindbestemming. Die keus moet in dit leven gemaakt worden. Nu kan het nog! De Heere God staat klaar om te hulp te komen. Roep die hulp spoedig in!