Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 15 augustus

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen [of: het tranendal], dan maken zij God tot hun bron.
Psalm 84 vers 7

Hoe waar is dit vers als het op de Heere Jezus wordt toegepast! Hij ging hier door een tranendal, maar waar Hij kwam, bracht Hij vreugde, geluk en vrede. Wat een fontein van vergeving en genade is Zijn kruis op Golgotha geworden! Maar de tranen die getuigen van Zijn diepste gevoelens, mogen we niet vergeten.

Hij weende over Jeruzalem. Hij zag reeds de verschrikkelijke belegering en verwoesting van de geliefde stad. Het zou de straf zijn voor de verwerping van de Messias.

In veel Psalmen zien we Zijn gevoelens in Gethsémané, op Zijn lijdensweg naar Golgotha en ten slotte aan het kruis.

– “Ik eet as als brood, wat ik drink, meng ik met tranen” (Psalm 102 vers 10).

– “Ik weende, terwijl mijn ziel vastte, maar het werd mij tot allerlei smaad” (Psalm 69 vers 11).

– “Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?” (Psalm 42 vers 4).