Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 14 november

Wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moeten het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd, en ongezuurde platte koeken, met olie bestreken.
Leviticus 2 vers 4

Het graan- of spijsoffer dat de Israëlieten konden brengen, was een offer waarbij geen bloed vloeide. Het fijne meelbloem is een beeld van de Heere Jezus als de reine, zondeloze Mens. Ieder detail van Zijn leven was kostbaar voor God. Zijn heilige, toegewijde leven kon echter geen enkele zonde wegnemen. Daartoe moest de Heiland sterven. Zijn bloed moest vloeien.

De ongezuurde koeken waren met olie gemengd: dat wijst op de verwekking van Christus door de Heilige Geest. Zijn hele leven was doortrokken van Gods Geest.

De platte koeken die met olie waren bestreken, doen ons denken aan de zalving met de Geest toen de Heere Jezus Zich liet dopen. Daar begon Hij Zijn openbare dienst, in de kracht van die Geest.

De hitte in de oven waarin de koeken werden gebakken, spreekt van het intense lijden dat Hij tijdens Zijn leven op aarde ondervond.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage