Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 14 februari

Ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.
1 Korinthe 5 vers 7 en 8

De Heere Jezus is voor ons het paschalam geworden. Zijn bloed heeft ons voor het oordeel in veiligheid gebracht. Alleen het bloed kon bescherming bieden.

Direct op het pascha volgde voor Israël het feest van de ongezuurde broden. De maaltijd van het pascha werd al met ongezuurd brood gegeten. Aansluitend mochten de Israëlieten zeven dagen lang niets eten wat met zuurdeeg bereid was. Ook daarin zien we een prachtig beeld van onze Heiland.

De zeven dagen geven een volheid aan: Zijn hele leven was zonder zonde! Er was op Zijn wandel niets aan te merken. Waarom zouden Zijn vijanden anders valse getuigen hebben opgetrommeld?

Niet alleen de mensen, ook God Die de harten kent en alles doorgrondt, zag niets in Hem wat veroordeeld moest worden. Hij was in alles Hem welbehaaglijk. Juist omdat Zijn leven zonder zonde was, kon Hij voor de zonde sterven!