Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 15 februari

HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.
Jesaja 64 vers 8

Een 76-jarige man reisde op 15 februari 2019 met de trein in Duitsland. Hij was onderweg van Kassel naar Düsseldorf. In Hamm moest hij overstappen. Daarbij liet hij een grote boodschappentas in de trein achter.

De man stond nog op het perron toen hij het merkte, maar de trein was al weggereden. Hij lichtte het spoorwegpersoneel in. De conducteur werd gebeld. Die doorzocht direct de trein. De tas was onvindbaar. Er zat een originele vaas in van Pablo Picasso. De kruik uit 1953 was maar 26 centimeter hoog, maar had een waarde van minstens 10.000 euro.

Ieder mens is een kruik, gemaakt door de Schepper. Als de hemelse Pottenbakker is Hij de Maker van alle mensen. Ieder van Zijn schepselen is kostbaar voor Hem, zó kostbaar dat Hij Zijn geliefde Zoon naar het kruis zond. Hij liet de Heere Jezus een afschuwelijke dood sterven, opdat wij gered konden worden.

Als we in Christus geloven, worden we in de waarste zin van het woord Gods kinderen. Dat wenst Hij. Zó lief heeft Hij ons, zo waardevol zijn we voor Hem!