Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 16 februari

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem (…) In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.
Genesis 2 vers 7 en 3 vers 19

De kruimelige massa waarop we staan en waarin ieder mens na zijn dood verdwijnt, heeft onze planeet z’n naam gegeven: Aarde. Dat alleen al laat onze afhankelijkheid en vergankelijkheid zien. Uit de aarde gekomen … en naar de aarde teruggekeerd – dan is alles voorbij.

Wat maakt de mens die zó denkt, een geweldige vergissing!

God zal alle lichamen uit het graf roepen. Ook een crematie is voor Hem echt geen verhindering om de mens uit de dood op te wekken. Hij schiep alles door een woord te spreken; en door een woord te spreken, zullen alle mensen opstaan en voor Hem verschijnen. Daarna begint het leven op onze eeuwige bestemming.

Vergeet niet op aarde te beslissen waar u de eeuwigheid wilt doorbrengen! De keus is: vóór of tegen Christus, Hem aannemen als je Redder óf Hem afwijzen. Deze keus heeft eeuwige gevolgen.