Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 17 februari

(…) als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten.
Ezechiël 33 vers 4

In de Amsterdamse Javastraat wilde een bewoner van twee hoog het in huis gezellig maken. Hij speelde een video van een haardvuur groot af op de muur. Iemand belde de brandweer. Twee blusauto’s vertrokken met spoed naar de Indische buurt. Loos alarm.

Als alarm geslagen wordt, is het wel zaak om in actie te komen. Daarover spreekt de profeet in de dagtekst. Als er gewaarschuwd wordt voor onheil en iemand luistert niet, is het zijn eigen schuld als hij omkomt. Dat klinkt hard, maar het is toch zo?

God waarschuwt in de Bijbel alle mensen dat zij het eeuwige oordeel verdienen. Hij roept de mensen op om hun toevlucht tot Jezus Christus te nemen. Bij Hem zijn we veilig voor het oordeel, omdat Hij de straf aan het kruis onderging.

Wie Gods waarschuwing in de wind slaat, wie zich niet tot Hem bekeert en niet de Heere Jezus als Heiland aanneemt, zal de gevolgen dragen. Die zijn vreselijk! Wie wel luistert, wordt volkomen gelukkig.