Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 13 juni

Mijn vijanden zijn in leven en worden machtig; wie mij om valse redenen haten, worden talrijk. Wie kwaad voor 
goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
Psalm 38 vers 20 en 21

Omdat de Heere Jezus rechtvaardig was, ondervond Hij Zijn hele leven op aarde lijden. Iemand die het goede najaagt en het verkeerde mijdt, wordt dáárom gehaat en afgewezen.

Dat is begrijpelijk. Als ik iets doe waarvan ik weet dat het niet goed is, ben ik blij als een ander dat ook doet. Als de ander dat weigert, voel ik me aangesproken. Mijn geweten klaagt me aan. Dan heb ik de keus: mijn overtreding erkennen óf die ander belachelijk maken en de grond intrappen.

De Heere Jezus was volmaakt. Dat konden de mensen niet verdragen. Dát was de oorzaak van Zijn lijden tijdens Zijn leven. Zijn vijanden waren talrijk en machtig. Hun haat zat heel erg diep. En de Heere Jezus onderging dat geduldig. Zijn reactie was altijd vol liefde. Hij vergold kwaad met goed. Keer op keer bood Hij de mens Zijn hulp en Zijn zegen aan. Wat moet de weg van onze Heere Jezus op aarde onnoemelijk moeilijk voor Hem zijn geweest!