Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 12 juni

Zij zullen een eeuwige slaap slapen, zij zullen niet ontwaken, spreekt de HEERE.
Jeremia 51 vers 39

In Den Haag zat een man in de metro. Nogal onderuitgezakt, want hij sliep. Medereizigers zagen dat hij een vuurwapen bij zich had. Ze sloegen alarm. Bij station Berkel Westpolder stapten agenten in. Het was voor hen een koud kunstje de 21-jarige man in de boeien te slaan.

In de dagtekst spreekt God over het oordeel dat Hij zal uitvoeren over goddelozen. Er wordt wel eens beweerd dat er geen eeuwig oordeel is. Ongelovigen worden gewoon ‘vernietigd’, ze houden op te bestaan. Of ze belanden wel in de hel, maar ze ‘slapen’ daar. Ze zijn zich dan van niets bewust en voelen geen pijn.

Dát zijn nu listen van de satan. Zo probeert hij mensen in slaap te sussen. Als het zo is, hoef je je toch niet zo nodig te bekeren! Waarom zou je dan stoppen met je leven in de zonde?

Wat is hij een schurk! Zo poogt hij te bereiken dat mensen eeuwig verloren gaan. Het is een grote leugen van hem. Er is wél een oordeel, een eeuwige kwelling, een nooit ophoudende pijn. Alleen door het geloof in de Heere Jezus kunnen we daaraan ontkomen!