Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 11 juni

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.
Genesis 5 vers 24

Wat moeten we verstaan onder het wandelen van een mens met God? Kan dat vandaag ook nog?

Als iemand met God wandelt, gaat hij zijn levensweg in zekere zin aan de hand van God. Hoe kon Henoch met God wandelen, terwijl hij Hem helemaal niet kon zien? Eenvoudig door het geloof!

Het geloof is de hand die zich naar de onzichtbare God uitstrekt en zich aan Hem vastklampt. Geloven betekent dus niet alleen overtuigd te zijn van het bestaan van God – want dat is de duivel ook –, maar ook te weten dat Hij Zich neerbuigt tot allen die naar Hem zoeken. Het is het vertrouwen op God, het vertrouwen op Zijn Woord, dat Hij alles doet wat Hij heeft gezegd.

Als we met God willen wandelen, moeten we wel Zíjn wegen gaan. Als we eigen wegen inslaan en los van Hem verderlopen, verliezen we het contact met Hem. Ook als we sneller of langzamer gaan dan Hij, lijdt onze verhouding met Hem schade. Dagelijks hebben we Zijn genade nodig om Zijn hand niet los te laten. Met Hem te leven, dat is het mooiste leven op aarde!