Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 10 juni

Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 6 vers 38

De 41-jarige Dave Verschuren werd door de politie aan de kant gezet. De glazenwasser reed met zijn hoogwerker door Tilburg. De agenten konden zijn hulp goed gebruiken. In woonzorgcentrum De Reyshoeve was brand uitgebroken. De kraanwagen van de brandweer kon niet goed bij de bovenste verdieping komen. Met de hoogwerker ging het beter. Zo konden tien ouderen voor de vlammen worden gered.

Om ons te redden van de eeuwige poel van vuur, was niet een hoogwerker nodig. Nee, de Zoon van God moest juist neerdalen. Hij kwam uit de hemel om Gods wil te vervullen. God wilde ons verlossen en ons het eeuwige leven geven. Daartoe moest de Heere Jezus zelfs afdalen tot in de dood. Hij werd in het graf gelegd.

Had Hij nog dieper kunnen afdalen? De eeuwige Zoon van God werd Mens. Onder de mensen nam Hij de laagste plaats is, die van een slaaf. En ten slotte werd Hij zelfs door de mensen uitgestoten: Hij werd gekruisigd. Zó diep daalde Hij af om u en mij te kunnen redden. Wat een liefde was er in Hem!