Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 1 augustus

(…) zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.
Mattheüs 20 vers 28

‘Zoon des mensen’ is een titel van onze Heere Jezus. Die onderstreept bovenal de Menswording van Gods Zoon en Zijn diepe vernedering. Waarom werd God Mens? Omdat Hij ons liefhad en wilde helpen. Daartoe moest Hij werkelijk Mens van vlees en bloed worden. Hij onderscheidde Zich echter daarin van ons dat Hij absoluut zondeloos was en bleef.

Als Zoon des mensen werd Hij door het lijden van de dood minder dan de engelen die níet kunnen sterven. ‘Aanbiddelijke Heiland, hoe diep hebt U Zich ter wille van ons vernederd!’

God heeft Hem na het volbrachte verlossingswerk en na Zijn terugkeer in de hemel met heerlijkheid en eer gekroond. Zó is Hij nu boven.

God heeft alles aan Hem onderworpen. Dat is nu al zo, ook al is het niet te zien. Maar de dag komt dat ieder het zál zien. Als de Zoon des mensen komt met de wolken, zal elk oog Hem zien. En ieder zal het weten: Hij Die eens aan het kruis hing, is Gods Zoon, de Zoon des mensen, de Heere der heren!