Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 7 augustus

Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Mattheüs 28 vers 20

Het besef van de tegenwoordigheid van de Heere Jezus in ons leven maakt gelukkig. Als hemelburgers kunnen we nu al genieten van de zegeningen en de blijdschap van de hemel, terwijl we hier nog vaak met problemen te maken hebben.

In deze moeilijkheden zijn we niet aan onszelf overgelaten. Ook als onze weg voor het oog eenzaam is, is er altijd Iemand bij ons: onze geliefde Heiland en Meester.

Talloze mensen hebben die ervaring in het verleden mogen opdoen. En de nabijheid van de Heiland is vandaag nog net zo actueel en werkelijk als vroeger. Hij treedt in onze situatie binnen om ons te helpen dragen, ja, om alles voor ons te dragen.

Toen Hij Zelf als Mens op aarde was, heeft Hij door eigen ervaring al het menselijke leed leren kennen. Dáárom kan Hij zo goed met ons meevoelen en ons begrijpen. Beter dan wie ook!

Wat een Meester hebben we! Niets is Hem te groot. Maar ook geen enkele kleinigheid in ons leven is voor Hem te gering.

Geplaatst op Categorieën Homepage