Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 8 augustus

Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.
Psalm 69 vers 21

Wat heeft de Heere Jezus veel geleden door de verachting die mensen Hem hebben aangedaan! De Zoon van God bezat een gevoeligheid als niemand anders op aarde. Wij zijn zo afgestompt, al denken we soms dat we fijngevoelig zijn. Maar Hij was volmaakt, ook in Zijn gevoelens. Wij mensen hebben Hem op vele manieren gekwetst en verwond.

Mensen hebben Hem een vraat en een wijnzuiper genoemd. Dat is zó erg dat je het nauwelijks durft te herhalen. Wat is dat voor Hem geweest! Die slagen raakten niet Zijn lichaam, maar troffen Zijn ziel.

“Wie in de poort zitten, praten over mij, ik ben een spotlied van wie sterkedrank drinken” (vers 13). De geestelijke leiders, de bestuurders van het land, zij praatten over Hem. Beslist niet in lovende zin. Hij was ongewenst. En de mensen aan de onderkant van de maatschappij? Zij bespotten Hem in hun dronkemansliedjes. Ja, de Heere Jezus werd op aarde als geen ander met lijden vertrouwd.