Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 6 november

Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 45 en 46

De vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede zal niet snel vergeten worden. Er brak brand uit op het terrein van S.E. Fireworks. Er lag 177.000 kilogram vuurwerk opgeslagen. Nadat de brandweer dacht het onder controle te hebben, ging het pas goed mis. Door een serie zware ontploffingen vielen er 23 doden en raakten er minstens 947 mensen gewond. Er werden 200 huizen verwoest, nog eens 300 onbewoonbaar verklaard.

Het was nog niets vergeleken met het vuur in de hel. Dat wordt nooit geblust! Wie weigert voor God te buigen en in de Heere Jezus als Zaligmaker te geloven, zal eeuwig moeten boeten. Dat is zo ontzettend vreselijk! Daarom wil God dat iedereen besparen. Hij heeft het Zelf mogelijk gemaakt om eraan te ontkomen. Daarvoor offerde Hij zelfs Zijn eigen Zoon op. Was dat geen liefde?

En nu biedt Hij alle mensen genade en verlossing aan. Ja, Hij smeekt ze zelfs om Zijn aanbod te aanvaarden. Wie dat weigert, draagt toch echt zelf alle schuld.

 

Het dagboek bestellen?