Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 5 november

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Filippi 4 vers 6 en 7

Wat doen we met onze zorgen als we die in het gebed voor God hebben uitgesproken? Gaan we dan vol vertrouwen en onbekommerd verder, zonder nog aan de nood te denken? Dat is slechts zelden het geval. Dat verwacht Hij in die zin ook niet van ons.

Zorgen kunnen we niet eenvoudig vergeten, en al helemaal niet op bevel. Iedere keer als ze weer opduiken, mogen we ze echter bij onze God en Vader brengen. We worden daarom aangespoord tot een onophoudelijk gebed.

Als we onze zorgen op Hem hebben geworpen, hoeven we niet meer ongerust te zijn. We hoeven onszelf niet meer te kwellen met die hele last. We hebben ze toch overgedragen aan Iemand Die veel sterker is dan wij, ja, aan de Almachtige! Hem kunnen we dan ook onvoorwaardelijk vertrouwen.

Het getuigt van een groot geloof als we na het bidden opgelucht opstaan. Daardoor eren we onze Vader!

 

Het dagboek bestellen?