Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 4 november

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: (…) en de hebzucht, die afgoderij is.
Kolosse 3 vers 5

Een 48-jarige Chinees woonde in Italië. Hij vloog via Schiphol naar zijn geboorteland. In de bagagekelder van de luchthaven werd zijn koffer geopend. Er zaten nogal wat bankbiljetten in. Het ging om het lieve bedrag van 1.387.900 euro. Voor de rechtbank beweerde de man dat hij daarmee kledingfabrikanten en –leveranciers wilde betalen. Daar geloofde de officier van justitie maar weinig van. De man hing een gevangenisstraf van vier jaar voor witwassen boven het hoofd.

Waarom zijn alle mensen toch zo hebzuchtig? Toegegeven: de één heeft er meer last van dan de ander. Maar iedereen vindt het leuker op straat 50 euro te vinden dan zo’n bedrag te verliezen.

God is juist de grote Gever. Hij stond Zijn eigen Zoon af, Jezus Christus. Hij stuurde Hem naar het kruis om daar te sterven, in onze plaats. De Heiland was uit liefde tot ons bereid Zichzelf over te geven in de dood. Wat had God nog meer kunnen geven? Hoe had de gave van de Heere Jezus nog groter kunnen zijn? We zullen Hem tot in eeuwigheid danken voor Zijn offer – en voor de schatten die we daardoor ontvingen.

 

Het dagboek bestellen?