Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 6 februari

Mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!
Psalm 38 vers 22 en 23

Mark Clements woont in Londen. Twee jaar geleden kreeg hij ’s morgens rond negen uur een telefoontje van familie: zijn moeder was ongelukkig gevallen. Hij vertrok direct, maar de reis met bus, metro en treinen duurde een hele tijd. Het was al na drieën ’s middags dat hij aankwam. Toen lag zijn moeder nog steeds in dezelfde ongelukkige houding te wachten op de ziekenwagen. Familieleden hadden al zes keer gebeld, maar de ambulance arriveerde pas rond vier uur, hoewel de standplaats maar tien minuten rijden was. Ja, het was erg druk. Een geval van een gebroken heup, zonder levensgevaar, kwam daardoor onderaan op de wachtlijst.

Bij God bestaan geen wachtlijsten! Als een mens tot Hem bidt: ‘Kom mij spoedig te hulp!’, dan kómt Hij spoedig te hulp. Ook al zouden miljoenen gelijktijdig tot Hem roepen, niemand hoeft te wachten. Dat valt voor ons niet te begrijpen. Voor God is dat normaal.

Omdat Hij vol liefde is, is het voor Hem ook een vreugde om te verlossen van zonden. Daartoe zond Hij ook Zijn eigen Zoon naar het kruis. Omdat Christus de straf droeg, kan Hij ons de zonden vergeven.

 

Het dagboek bestellen?